ANNA LINDKVIST ADOLFSSON

 

CV

Utbildning

Kungliga konsthögskolan 1991-1996 (MFA)

Fristående kurser

Helighetens bilder 15p Konstfack 2010-2011
Teorier metoder och praktiker med betoning på den heliga bilden 20p Konstfack 2011- 2012
Kroppen och språket i konsten 15p Konstfack 2012-2013
Helig, helig är bilden 30p Konstfack 2013-2014

Separatutställningar

Domkyrkan i Lund, kryptan 2015
Kvarnen Söderhamn 2012
Färila konsthall 2009
Ljusdals museum, 2008
Länsmuseet i Gävleborg, Gävle, 2007
Tyresö konsthall, 2005

Samlingsutställningar i urval

Arvbetagelse Österlens museum 2015
FAS goes north, Önsköldsviks museum 2014
Helig, helig är bilden Runtuna kyrka, Runtuna 2014
Kropp och språk i konsten ID:I galleri Stockholm 2013
Det sublima, döden och cyckeln ID:I galleri Stockholm 2012
Nutida konst i Stigtomta kyrka 2011
I`ll do it tomorrow Länsmuseet i Gävle 2011
FAS JUNI 2010 Konstnärshuset, Stockholm 2010

 

Offentliga utsmyckningar

Altartavla Skytesvallens kapell Färila.
Skulptur, vårdhögskolan Gävle.
“Andrum” ett rum för alla världsreligioner, Fryshuset Stockholm, 1997
Hisshall Södersjukhuset Stockholm, 2000
7 träskulpturer i park Tensta, Stockholm, 2001
Väntrum, röntgenavdelningen Gävle Sjukhus, 2002
Ljusgård på Näsvikensskola i Hudiksvalls kommun, 2002

Övrigt

Riksspelman på kohorn