March
7
2015

Asp sår offer / Lunds domkyrka

Anna Lindkvist Adolfsson
Lunds domkyrkas krypta 7 mars-12 april 2015

utställningen pågår: 7 March - 12 April 2015

April
2
2015

Arvbetagelse – åtta konstnärer i dialog med det textila kulturarvet / Österlens museum

I Arvbetagelse utforskar åtta konstnärer fritt det textila kulturarvet med fokus främst på landskapen Dalarna, Hälsingland
och Skåne. Genom att ta del av museers och institutioners textila samlingar har frågor väckts såsom: Hur gestaltas
det kollektiva minnet i samlingar och arkiv? Synliggör samlingarna bara den del av historien som följer normen?

På Österlens museum visas Arvbetagelse för första gången. Publiken möter en gemensam gestaltning som på ett
lekfullt sätt associerar kring magasinens och arkivens form. Dessutom visas i individuella verk tankar och idéer där
det textila mediet tar plats.

Detta blir härmed starten för en serie utställningar där exempelvis Dalarnas museum och Hälsinglands museum kommer
att stå som värdar. Varje utställning tar form utifrån platsernas specifika förutsättningar och verken kommer att
växa och förändras.

Konstnärer:
Anna Lindkvist Adolfsson, Inger Bergström, Frida Berntsson, Margareta Danhard, Catarina W. Källström, Anna Sjons
Nilsson, Carina Bergholm, Maria Wahlgren

utställningen pågår: 2 April - 20 September 2015

November
21
2015

Arvbetagelse – åtta konstnärer i dialog med det textila kulturarvet / Hälsinglands museum

I Arvbetagelse utforskar åtta konstnärer fritt det textila kulturarvet med fokus främst på landskapen Dalarna, Hälsingland och Skåne. Genom att ta del av museers och institutioners textila samlingar har frågor väckts såsom: Hur gestaltas det kollektiva minnet i samlingar och arkiv? Synliggör samlingarna bara den del av historien som följer normen?

Konstnärer: Anna Lindkvist Adolfsson, Inger Bergström, Frida Berntsson, Margareta Danhard, Catarina W. Källström, Anna Sjons Nilsson, Carina Bergholm, Maria Wahlgren

utställningen pågår: 21 November 2015 November - 31 January 2016

January
23
2016

Skulptur / Nynäshamns konsthall

Anna Lindkvist Adolfsson

Nynäshamns konsthall

Nynäshamns bibliotek, Stadshusplatsen 3
Vernissage lördag den 23 januari kl.11-14

Öppet
måndag – tisdag 10-19
onsdag 12-17
torsdag – fredag 10-17
lördag – söndag 11-14

utställningen pågår: 23 January - 21 February 2016

May
14
2016

Dalarnas museum -Arvbetagelse

I Arvbetagelse utforskar åtta konstnärer fritt det textila kulturarvet med fokus främst på landskapen Dalarna, Hälsingland
och Skåne. Genom att ta del av museers och institutioners textila samlingar har frågor väckts såsom: Hur gestaltas
det kollektiva minnet i samlingar och arkiv? Synliggör samlingarna bara den del av historien som följer normen?

Konstnärer:
Anna Lindkvist Adolfsson, Inger Bergström, Frida Berntsson, Margareta Danhard, Catarina W. Källström, Anna Sjons Nilsson, Carina Bergholm, Maria Wahlgren

utställningen pågår: 14 May - 18 September 2016

December
6
2018

Arvbetagelse – Arbetssånger

Konstnärsgruppen Arvbetagelse visar videoverket Arbetssånger på Centrum för fotografi CFF den 6 december 2018. Tjärhovsgatan 44.

 

utställningen pågår: 6 December 2018